Geschiedenis van KV de Tuuters

De oprichting van karnavalsvereniging de Tuuters, 11-11-1975

In het najaar van 1975 besloten zowel Albert Wijnands als Harrie Pouwels (beiden toenmalig lid van K.V. de Pleinplekkers) tezamen met Jan Smetsers een geheel nieuwe karnavals vereniging op te richten binnen de voetbalvereniging Wilhelmina Boys.

Uiteraard moest de naam van de nieuw te vormen karnavals vereniging enige verwantschap tonen met Koning Voetbal.

Zo kwam men op het ludieke idee om de voor die tijd nog veel gebruikte punter (uiteraard tijdens d’n wedstrijd) om te zetten in het dialect: unne TUUTER!

En zie, dankzij het meervoud van unne TUUTER kreeg de nieuw opgerichte karnavals vereniging haar naam: de Tuuters.

Naar goed karnavallistisch gebruik werd de oprichting van karnavals vereniging de Tuuters op 11 November (11-11) 1975 bekend gemaakt

Het eerste bestuur van K.V. de Tuuters presenteerde zich dan ook als volgt: Voorzitter en secretaris Albert Wijnands, een dubbel functie die Albert slechts een jaar zou bekleden, want in 1977 nam Hennie Moelans de functie van secretaris over.

Penningmeester was Piet van Heeswijk, een functie die in 1978 zou worden overgenomen door Harrie Pouwels.

D’n eerste prins van K.V. De Tuuters Prins Alberto d’n urste

Voor het eerste karnavalsjaar van K.V. De Tuuters (1976) werd Albert Wijnands gekozen als zijnde d’n eerste Prins van K.V. de Tuuters, luisterend naar de naam: Prins Alberto d’n urste, vergezeld door Vorst Pieter Tuns en Adjudant Frits Klein.

Met daarnaast als opvallende verschijning in het gevolg van Prins Alberto Prinses Teunie (Teunie v/d Wal)

Bij een nog jonge karnavals vereniging zoals de Tuuters behoort naast de Prins en z’n gevolg ook een wijze Raad van Elf, een Raad die samengesteld werd uit actieve, veelal jeugdige leden van V.V. Wilhelmina Boys.

 

D’n derde prins van K.V. De Tuuters Prins Stip d’n urste

De in 1983 al weer 8 jarige karnavals vereniging de Tuuters (ook toen raasde de tijd voort) koos eind 1982 Chris van Stiphout als d’n derde Prins van K.V. de Tuuters

In zijn 3 jarige regeer periode kreeg gemoedelijke Chris d’n prinsennaam Stip d’n urste aangemeten.

Prins Stip d’n urste werd in z’n 1ste jaar (1983) vergezeld door Vorst Albert Wijnands en Adjudant Piet van Heeswijk en uiteraard d’n Wijze Raad van Elf.

Het kinder karnaval mocht zich verheugen op een eigen jeugdprins, gemaand: Prins Serge (Serge v/d Donk) en in de laatste regeer periode van Prins Stip d’n urste kreeg een zeer jeugdige eerste dansgarde van K.V. de Tuuters o.l.v. Wilma Passon en Gerdie Vlassak op 15 Oktober 1985 in een plaatselijke schoenenzaak te Drunen hun eerste (dans) laarsjes aangemeten.

 

11 Jarig jubileum K.V. de Tuuters

De eerste karnavallistische mijlpaal in de geschiedenis van K.V. de Tuuters werd op 11 November 1986 bereikt.

Op 8 November 1986 (drie dagen voor de verjaardag) kon het Tuutersvolk haar 11 jarig bestaan vieren van hun karnavalsvereniging De Tuuters.

Onder d’n vierde Prins van K.V. de Tuuters, Prins Hendrik d’n urste (Hendrik Dahmen) terzijde gestaan door Vorst Albert Wijnands en Adjudant Jan Strijbosch werd het gebruikelijke prinsenbal voor deze speciale gelegenheid omgedoopt in Vorstenbal.

Alle aanwezige Vorsten van de verschillende karnavalsverenigingen werden op deze feestelijke bijeenkomst gedecoreerd.

 

22 Jarig jubileum K.V. de Tuuters

Uit respect en waardering voor een man met zo’n enorme verdiensten voor beide verenigingen (K.V. De Tuuters en Wilhelmina Boys) werd in 1997 Harrie Pouwels als prins gekozen voor dit jubileum jaar, Prins Harry I terzijde gestaan door Adjudant Andre Heere en Vorst Martien van Genechten.

 

K.V. De Tuuters ook muzikaal zeer actief

In 1999 maakte Herman Smits een clublied, “Wij zijn de Tuuters” , en de vraag was destijds wie kan er zingen…dat werd dus Andy de Kort. Andy de Kort de Leadzanger van KV de Tuuters en werd bijgestaan door het Tuuterskoor. Het Koor bestond toen uit Marina van Stiphout , Marcella van Stiphout en Herman Smits.

In totaal hebben K.V. De Tuuters 9 CD’s uitgebracht, waarvan zij in 2004 met “Witte gij hoe laat het is” en 2007 met “Hier in ons mooi Klompengat” het Blérlied wisten te winnen.

2007 Blérlied “Hier in ons mooi Klompengat”

Prins Stip d’un urste regeert bij De Tuuters

’t Hoog in voorbereiding op het 33 jaar jubilieum.

Bij K.V. de Tuuters werd Christ van Stiphout tijdens de jubileumfeesten in Cafe-zaal Marktzicht gelanceerd als jubileumprins voor de 33ste carnaval bij K.V. de Tuuters.

Hij wordt bijgestaan door 2 adjudanten: John van Stiphout en Andre Heere en Vorst Andy de Kort.

De nieuwe prins van de Tuuters wordt volgens traditie elk jaar als laatste in Best bekendgemaakt op de derde Zaterdag van Januari.

Als uitzondering hierop gebeurde dit vanwege het 33-jarige jubileum nog voor de eigenlijke start van het carnaval op Vrijdag 8 November.

In prachtige nieuwe kleding werden eerst de dansgarde en vervolgens de dames van de Tuuters gepresenteerd.

Wally Gloudemans was een uitstekende ceremoniemeester tijdens de receptie op Zaterdagmiddag.

Jan Stabel nam officieel afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Robert Bekkers.

Als secretaris werd Christ van Stiphout opgevolgd door Ferry Verhoeven.

Tijdens de receptie werd ook de DVD ’33 jaar K.V. de Tuuters gepresenteerd, een productie van Hub Baks en Wim Kortsmit.

Bij deze bijzondere gebeurtenis werden Jan Stabel en Christ van Stiphout benoemd tot ereleden van K.V. de Tuuters.

 

 Kv de Tuuters gaan de Tent in.

 Na het 33 jarig bestaan hebben de Tuuters in 2011 afscheid genomen van Marktzicht en zijn ze Carnaval 2012 gaan vieren bij Cafe `t Knooppunt in een grote feesttent die is gaan heten: de Tuuterstent.

Na 4 jaar zijn de Tuuters een samenwerking aangegaan met WBO (welzijn best oirschot) Vriens horeca service  en de federatie om Carnaval aantrekkelijk te maken in het centrum. Wij vinden het heel belangrijk dat de jeugd van best veilig Carnaval kan vieren. Door dit te combineren kan dit voor de jeugd in de jeugdtent  en voor de ouderen in de Tuuterstent.

Aftellen naar het 44 jarig bestaan 08-11-2019!!

Ook hier zijn we al over aan het brainstormen en zijn we al druk met de voorbereidingen, want 1 ding is zeker dit zullen we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan.